VIGTIG meddelelse om din Pensionskonto i Dronninglund Sparekasse

11 juli, 2018 12:20

Da der for de fleste af os nu er en øvre grænse for, hvor meget vi i alt må indbetale på vores Aldersopsparingskonti, kr. 5.100,- årligt, er der to forhold, der kræver din opmærksomhed.

For det første:

Hvis der indbetales for meget på en Aldersopsparingskonto, vil man blive ”straffet” af SKAT.

Det ”koster” 20 % i afgift til SKAT, hvis grænsen overskrides.

Det ”koster” yderligere 20 % til SKAT, hvis det for meget indbetalte skal udbetales igen,

og endelig kan du ”slippe” med 4 % i afgift i alt til SKAT, hvis det for meget indbetalte overføres til en Rate- eller Livsvarig Pension.

Vi har derfor indbygget et loft på din Aldersopsparingskonto, så der hos os ikke kan indbetales mere end de maksimale kr. 5.100,- årligt.

For det andet:

Din Firmapension kan på nuværende tidspunkt være begyndt at bruge Aldersopsparing, bl.a. ved vi, at Industriens Pension og PensionDanmark allerede er begyndt at bruge en del af indbetalingen til Aldersopsparing.

Hvis der i din Firmapension bliver indbetalt til Aldersopsparing, betyder det, at vi ikke ved, om du kommer til at overskride den maksimale indbetaling på kr. 5.100,-, og du risikerer derfor at blive ramt af afgiften til SKAT.
Allerede på nuværende tidspunkt kan der være indbetalt for meget.

Tag kontakt til din rådgiver hurtigst muligt, så vi sammen kan få et overblik over dine indbetalinger, og samtidig sikre, at du ikke kommer til at betale mere til SKAT end nødvendigt.