Flytte hjemmefra

Flytning - er et vigtigt valg
At flytte hjemmefra er en stor omvæltning. Du er måske i gang med en uddannelse, et job eller har været en tur i udlandet, og beslutningen er truffet om at få din egen hjemmebase.

Når du flyter hjemmefra, skal du selv tage alle beslutninger. Du har nu ansvaret for penge, indkøb, mad, rengøring, vask o.s.v., og her kan det være rart med rådgivning i de større økonomiske spørgsmål, du møder i hverdagen.

Selv om du flytter til en anden by, kan du beholde os som din Sparekasse. Samarbejdet med din egen personlige rådgiver fungerer fint via telefon, e-mail og Netbank.

Flytter du til udlandet, er det under alle omstændigheder klogt at tage en snak med din rådgiver i Sparekassen.

Flytter du sammen med en kæreste eller bofællesskab med én eller flere andre unge, er det en god idé at have afklaret de juridiske spørgsmål, inden I flytter sammen.
Alle mennesker der flytter, skal meddele det til folkeregistret. Her i Danmark er man nemlig forpligtet til at meddele offentlige myndigheder, hvor man har fast bopæl.

Anmeldelsesfrist - 5 dage
Du skal anmelde en flytning til folkeregisterkontoret senest fem dage efter flytningen. Såfremt du glemmer det, kan du blive pålagt at betale en bøde.

Anmeldelse digitalt
Du kan anmelde din flytning på internettet med en digital blanket via e-post. Det kræver dog, at du har en særlig pinkode eller en digital signatur.

På hjemmesiden https://www.borger.dk/Sider/Naar-du-skal-flytte.aspx kan du finde en flytteguide og mange andre praktiske oplysninger.

Budgetskema
Med et budget, får du bedre overblik over dine indtægter og udgifter. Vi har lavet et budgetskema i Excel regneark, som du kan downloade og tilpasse til dine udgifter.

Budgetskema (excel)

Er du ung og lige flyttet hjemmefra?
Husk din indboforsikring inden det går galt.

braendendelejlighed_228x196

Kontakt Steen S. Petersen på tlf.: 96 47 17 06 for at få afklaret dine forsikringsbehov