Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 5. september 2019

21 august, 2019 12:23

Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Dronninglund Sparekasse

Bestyrelsen indkalder herved til ekstraordinært repræsentantskabsmøde  torsdag den 5. september 2019 kl. 18.00 i Dronninglund Sparekasses mødelokale, Slotsgade 42, 1, 9330 Dronninglund

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Forslag om gennemførelse af sammenlægning med Sparekassen Vendsyssel og derved ophør af pengeinstitutdriften i Dronninglund Sparekasse.
  3. Forslag om omdannelse af Dronninglund Sparekasse til en ikke-erhvervsdrivende fond, Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund.
  4. Bemyndigelse til bestyrelsen.
  5. Bemyndigelse til Bo Holse.
  6. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Inge Møller Ernst
Formand