Renteændring pr. 17. juli 2017

15 juni, 2017 11:26

Dronninglund Sparekasse ændrer sin generelle rente- og prisfastsættelse af forretningsmæssige årsager.

I den forbindelse nedsættes renten på indlån med op til 0,50%-point pr. den 17. juli 2017.

Ændringerne sker i henhold til sparekassens almindelige forretningsbetingelser.

Yderligere information kan fås ved henvendelse i en af sparekassens afdelinger eller på www.dronspar.dk