Mistet Erhvervsevne, børn

En forsikring ved mistet erhvervsevne giver barnet årlige løbende ydelser, hvis barnet af helbredsmæssige årsager, varigt, har mistet erhvervsevnen med mere end ½ eller 2/3..

Det betyder, at du kan være med til at skabe den tryghed for barnet

  • at der er mulighed for at bevare en fornuftig indtægt
  • at betale udgifterne på budgettet, og bevare et fornuftigt beløb til de daglige gøremål.

Kort sagt, stadig at kunne få et indholdsrigt liv.

Du har mulighed for at tegne forsikringen, Invaliderente til børn, hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år, og har et tilfredsstillende helbred.

Forsikringen kan vare ved, indtil barnet bliver 18 år.