Børnepakke

Forsikringen, Børnepakke, består af 3 forskellige produkter, nemlig en forsikring ved død, ved Kritisk Sygdom og ved varigt mén.

Det vil sige, at hvis dit barn får et varigt mén på grund af alvorlig sygdom, eller hvis dit barn får en alvorlig livstruende diagnose, udbetales der en skattefri engangssum til barnet.
Da det er barnets værge (forælder), der tegner forsikringen, kan udbetalingen komme barnet til gavn, allerede under et sygdomsforløb.
Hvis dit barn afgår ved døden, udbetales der et engangsbeløb til dig, som forsikringstager.

Det betyder

  • da udbetalingen sker til barnets værge (forælder), at du med denne sum har mulighed for at søge yderligere behandling, både i Danmark og i udlandet
  • at der er ro, i hvert fald økonomisk

Du har mulighed for at tegne Børnepakken til dit barn, hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år, og der skal ikke svares på spørgsmål om barnets helbred.
Eneste betingelse er, at du selv har en Livsforsikring og en forsikring ved Kritisk Sygdom, her i Sparekassen.

Forsikringen kan vare ved, indtil barnet bliver 18 år.

Der er ikke fradrag for præmien, og en eventuel udbetaling er skattefri