naerpension_logo

Børnepakke

 

Forsikringen, Børnepakke, består af 3 forskellige produkter, nemlig en forsikring ved død, ved Kritisk Sygdom og ved varigt mén.

Det vil sige, at hvis dit barn kommer ud for en ulykke, og får et varigt mén, eller hvis dit barn får en alvorlig livstruende diagnose, udbetales der en skattefri engangssum til barnet.
Dit barn kan råde over beløbet, når barnet bliver myndigt.
Hvis dit barn afgår ved døden, udbetales der et engangsbeløb til dig, som forsikringstager.

Det betyder

  • at barnet, når det bliver myndigt, med denne sum har mulighed for at søge yderligere behandling, både i Danmark og i udlandet
  • at der er ro, i hvert fald økonomisk

Du har mulighed for at tegne Børnepakken til dit barn, hvis barnet endnu ikke er fyldt 18 år, og der skal ikke svares på spørgsmål om barnets helbred.
Eneste betingelse er, at du selv har en Livsforsikring og en forsikring ved Kritisk Sygdom, her i Sparekassen.

Forsikringen kan vare ved, indtil barnet bliver 18 år.

Der er ikke fradrag for præmien, og en eventuel udbetaling er skattefri.