Personforsikring

Det er aldrig rart at tale om sygdom og dødsfald, men det er en gang imellem nødvendigt at få talt de økonomiske konsekvenser igennem.

I Dronninglund Sparekasse tegner vi gennem vores samarbejdspartnere mange forskellige personforsikringer.
Ud over forskellige former for livsforsikring, kan du også tegne forsikring ved tabt arbejdsevne, kritisk sygdom og sundhedsforsikring.
Selvfølgelig kan vi også forsikre dine børn med tilsvarende dækninger, samt lave en speciel børnepakke, der også dækker ved varigt mén.

Har du sørget for at sikre dig selv og din familie?

Du kunne prøve at spørge dig selv:

”Hvordan vil min økonomiske situation være, hvis jeg på grund af sygdom ikke længere kan arbejde?”

”Hvordan har jeg sikret min families fremtidige økonomi, hvis jeg var død i går?” 

”Hvordan er begunstigelserne på mine livsforsikringer?”

Har du det ”store overblik”?

Vi tilbyder en gratis gennemgang af dine personforsikringer for at sikre, at økonomien stadig kan hænge sammen, hvis sygdom eller dødsfald skulle ramme dig, eller din familie.

Kontakt din rådgiver i Dronninglund Sparekasse for at lave en aftale om en gennemgang af dine personforsikringer.

Har du haft et møde

Har du haft et møde med din rådgiver i sparekassen, hvor I har aftalt, at du skal udfylde og indsende dine helbredsoplysninger til Nærpension, er der to forskellige elektroniske erklæringstyper, du kan benytte. Medmindre andet er aftalt med din rådgiver, er det den korte helbredserklæring, du skal udfylde.

Kort helbredserklæring (H6D)

Lang helbredserklæring (H2)

Helbredserklæringen er elektronisk og den sikrer, at du som kunde besvarer alle relevante spørgsmål. Hvis der svares ja til en lidelse, åbner det relevante spørgeskema.

Når alle spørgsmål er besvaret, skal du datere og underskrive erklæringen med NemID.