Selvpensioneringskonti

Gør med din selvpension, hvad du vil

Du kan få den udbetalt NU eller lade kontoen løbe så længe du vil

Selvpensioneringskonti kan ikke længere oprettes. Hvis du har en selvpensioneringskonto, kan du indbetale op til kr. 3.000 om året og maksimalt kr. 40.000 i alt. Du får ikke længere fradrag for indbetalingen.

Afkastet på en selvpensioneringskonto beskattes ligesom andre pensionskonti med 15,3 %.

Investering af selvpensionsmidler
Du kan investere midlerne på din selvpensioneringskonto på flere måder. Kontakt os for rådgivning omkring investering af dine pensionsmidler, også hvis du ønsker din konto udbetalt.

Udbetaling og afgift
Tidligere skulle man være fyldt 60 år for at få udbetalt selvpensionen. I dag kan du få pengene udbetalt når som helst. Du kan også lade kontoen løbe så længe, du vil - du skal blot sørge for at forlænge bindingsperioden inden det oprindeligt aftalte udløb. Du skal ikke betale skat af udbetalingen uanset, hvornår du får den udbetalt.

 Selvpension udbetalingserklæring