Ratepension

Ratepension sikrer din egen handlefrihed

Med en ratepension får du en månedlig løbende udbetaling, der skal udbetales over en periode på mindst 10 år, og maksimalt 30 år.

Sidste rate skal være udbetalt senest 27 år efter opnået folkepensionsalder.

Der gælder dog særlige overgangsregler, hvis du er født i 1960 eller før.

Har du flere ratepensioner kan du vælge forskellige udbetalingslængder, og dermed selv bestemme, hvornår din indtægt skal være højest.
Det giver økonomisk tryghed, når du lader dig pensionere.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettigede, også i topskatten, hvis din indtægt er til det. Tilsvarende skal du betale almindelig indkomstskat ved udbetaling, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
En af fordelene ved en ratepension kan være forskellen mellem den skat, du sparer i indbetalingsperioden, og den skat, du skal betale, når pensionen udbetales.

Du kan oprette en ratepension helt frem til 17 år efter din folkepensionsalder.

På ratepensionen kan du i 2019 indbetale op til 55.900,- kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
Beløbet gælder samlet for både private og arbejdsgiveradministrerede indbetalinger.
Ønsker du at indbetale mere end 55.900,- kr. årligt, kan du supplere med en livrente, hvor du er sikret fuldt fradrag for alle indbetalinger.

Udbetalingerne kan påvirke dine evt. sociale ydelser.

Afkastet på din ratepension bliver kun beskattet med 15,3 % årligt

.