Nye regler på pensionsområdet

De væsentligste ændringer er:

  • Det beløb, du hvert år kan indbetale på Aldersopsparing, sættes ned, hvis du har mere end fem år til folkepension
  • Omvendt sættes beløbet op, hvis du har mindre end 5 år til folkepension
  • Muligheden for at få udbetalt din pension, udsættes med 2 år
  • Den maksimale periode for udbetaling af Ratepension forlænges

Ændringer på Aldersopsparing:

  • Indbetalingen på Aldersopsparing nedsættes til kr. 5.100,- om året, indtil fem år før folkepensionsalderen (fra 2018).
  • Indbetalingen på Aldersopsparing hæves til kr. 46.000,- om året, når der er mindre end fem år til folkepensionsalderen. Den forhøjede indbetaling på kr. 46.000,- i 2018 stiger med kr. 1.000,- om året til kr. 51.000,- i 2023.

Da din Aldersopsparing ikke giver modregning i folkepensionen, er det en fordel at benytte denne, omend muligheden for at indbetale på ordningen er blevet begrænset.

Der er dog en begrænsning i, at der ikke må indbetales på en Aldersopsparing, hvis man allerede er startet udbetaling fra en pensionsordning med løbende udbetaling, som f.eks. en arbejdsmarkedspension.

Ændring i pensionsudbetalingsalder:

  • Pensionskonti oprettet fra 1. januar 2018 kan tidligst udbetales tre år før folkepension.

Pensionsudbetalingsalderen kommer til at følge efterlønsalderen. Det tidligste udbetalingstidspunkt vil således være tre år før folkepensionen når din ordning oprettet efter 1. januar 2018.

Ændringer af ratepension:

  • Ratepension kan udbetales over op til 30 år. Ændringen gælder også for ordninger, der allerede er under udbetaling.

Kontakt din rådgiver allerede i dag, så I kan se på, hvad ændringerne betyder for dig.