Livrenter

En Livrente er en opsparingsform, der sikrer dig en månedlig løbende udbetaling, lige så længe du lever, og udbetalingen kan begynde allerede 3 år før, du når folkepensions-alderen.

Hvis du har oprettet ordningen inden 2018, kan udbetalingen endda starte endnu tidligere.

Det vil sige, at du ikke risikerer at ”løbe tør for penge”, men har en indtægt, selv i en høj alder.

Du kan vælge, at livrenten ikke kun skal sikre dig selv en indtægt, ved at tilkoble en garanti.

Det betyder, at der altid vil ske udbetaling fra din livrente, uanset om du er i live eller ej. Garantien vil typisk blive udbetalt til dine ”Nærmeste Pårørende”.

Du kan både vælge at indbetale løbende, eller indbetale med engangsindskud. Ligeledes kan du indbetale privat eller via lønsedlen fra din arbejdsgiver.
Indbetaler du privat, kan du fradrage op til 51.500,- kr. (2019) i indbetalingsåret. Indbetaler du over denne sats, skal fradraget som udgangspunkt fradrages over 10 år.

Vi etablerer ofte Overløbslivrenter, hvor det, der ikke kan indeholdes på din ratepension, automatisk sendes videre til din livrente.

Indbetalingen til Livrenten er fuldt fradragsberettiget, også i topskatten, og skal blot kunne indeholdes i din personlige indkomst. Tilsvarende skal du betale almindelig indkomstskat ved udbetaling, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
En af fordelene ved en livrenten kan være forskellen mellem den skat, du sparer i indbetalingsperioden, og den skat, du skal betale, når pensionen udbetales.

En livrente kan være med til at skabe den tryghed, at du/I har en indtægt, uanset hvor gammel du bliver.

Udbetalingerne kan påvirke dine evt. sociale ydelser.

Afkastet på din livrente bliver kun beskattet med 15,3 % årligt

.