LD-opsparing

Hvad er LD?
Alle lønmodtagere fik i perioden 1977 - 1979 indsat et beløb på en konto i Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD). Pengene kommer fra de såkaldte dyrtidsportioner, der blev brugt til at regulere lønnen med i 1970`erne - og det var for at bremse lønudviklingen at nogle af dyrtidsportionerne blev indefrosset.

Hvordan flyttes pengene?
Du kan nu flytte opsparingen til Dronninglund Sparekasse - for eksempel til din eksisterende kapitalpension. Pengene bliver flyttet af LD 3 mdr. efter de har modtaget en anmodning om overførsel. Pengene kan ikke flyttes tilbage til LD.

Hvad koster det?
LD skal have et fast gebyr på kr. 60,00 - samt 0,40 % i kurtage af indestående.

Hvorfor flytte opsparingen?

  • Du samler din pensionsopsparing et sted og får derfor bedre overblik.
  • Du har indflydelse på, hvordan du investerer din opsparing.
  • Billig administration.
  • Når du flytter din LD-opsparing til sparekassen, er der mulighed for at få beløbet udbetalt direkte til en begunstiget ved et eventuelt dødsfald, hvorimod LD udbetaler til dødsboet.

Hvad gør jeg nu?
Kontakt din rådgiver for at få hjælp med det praktiske ved overflytning til Dronninglund Sparekasse.