Efterløn

Den nye efterlønsreform

En treårig efterlønsordning bliver nu gradvist indført de kommende år. Den er fuldt implementeret i 2023, hvor du kan gå på efterløn som 64-årig og modtage efterløn i tre år.

Sådan ændres efterlønnen

  • Efterlønsalderen bliver gradvist forhøjet fra 60 til 64 år.
  • Efterlønsperioden bliver gradvist forkortet fra fem til tre år.
  • Fradrag i efterlønnen for pensionsopsparinger bliver skærpet, så det ikke længere bliver så fordelagtigt for personer med stor pensionsopsparing at gå på efterløn.
  • Efterlønsbidrag kan udbetales kontant og skattefrit fra 1. januar til 30. juni 2018
    Da efterlønsreglerne bliver ændret væsentligt, får alle under 60 år, der har betalt til efterlønsordningen, mulighed for at få deres efterlønsbidrag tilbage kontant og skattefrit. Har du f.eks. indbetalt efterlønsbidrag i alle årene siden 1999, kan du få udbetalt cirka 105.000 kroner.

Det er vigtigt, at man nøje overvejer, hvad der er mest rigtigt for én selv. Hvis man vælger at få sine efterlønsbidrag udbetalt, melder man sig samtidig permanent ud af efterlønsordningen. Om du skal trække dig ud af efterlønsordningen afhænger også af, hvor meget du selv og din arbejdsgiver indbetaler til din pension. Hvor meget du får udbetalt i efterløn afhænger nemlig af, hvor stor din opsparing er. Så har du en stor opsparing, vil du kun få ganske lidt udbetalt i efterløn, på trods af at du indbetaler til ordningen.
Vil du gerne tjekke, om det kan betale sig at blive i efterlønsordningen, så skal du via NetBank gå i pensionsinfo. Her kan du finde de tal (årlig udbetaling, når du går på efterløn, og engangsbeløb, når du når efterlønsalderen) du skal bruge til at beregne om det kan betale sig for dig. Beskæftigelsesministeriet har på deres hjemmeside en efterlønsberegner, hvor du kan indtaste din alder og tallene fra pensionsinfo, og her beregne, hvad du vil få i efterløn. Brug linket nedenfor.
Alle under 60 år, der har indbetalt efterlønsbidrag, bliver i perioden 1. halvår 2018 kontaktet af deres A-kasse med information om de nye regler, og muligheden for at få deres efterlønsbidrag udbetalt.

Se hvad den nye efterlønsordning betyder for dig.

Beregn hvor meget du kan få i efterløn.