Pension

Spar op til pensionen

De fleste tænker: ”Der er da mange år til…”, men tiden flyver afsted, og inden vi får set os om, nærmer tiden sig; pludseligt står vi der og kan spørge os selv:

”Fik jeg nu sparet nok op” ???

Vi bliver ældre og ældre, gennemsnitsalderen stiger, og vi holder os friske, selv i en høj alder.
Når vi så stadig vil rejse, skifte bil, holde stor fest for familie og venner, forkæle børnebørnene eller bare have råd til nyanskaffelser eller udskiftninger, ja, så bliver der brug for pensionsopsparingen.

De fleste af os har i dag en pensionsordning gennem arbejdet. Det giver os et rigtigt godt udgangspunkt, men sikrer os måske ikke helt, som vi kunne ønske, hverken hvad angår opsparing eller forsikringer. En god grunddækning kunne vi kalde det.

Derfor er vi nødt til at supplere med vores egen pensionsopsparing for at få pengene til at slå til, og for at få den frihed, der gør os i stand til selv at bestemme, hvad det er vi vil, og hvornår.

Det er derfor vigtigt at komme i gang i god tid. Jo senere du starter din pensionsopsparing, des højere skal indbetalingen være for at nå dit mål, og få dine ønsker opfyldt.

Tag en snak med Dronninglund Sparekasses pensionsrådgivere og få netop den pensionsopsparing, der passer bedst til dine behov.

Dronninglund Sparekasse kan tilbyde et bredt spekter af pensionsprodukter.

 


Gunner Lund Mikkelsen
Pensionsrådgiver

direkte tlf. 96 47 17 29

glm@dronspar.dk

  Alderspension Ratepension Livsvarig Livrente
Seneste oprettelse Generelt 17 år efter folkepensionsalderen.
Dog særlige regler, hvis du er født inden 1960
Generelt 17 år efter folkepensionsalderen.
Dog særlige regler, hvis du er født inden 1960
Oprettes inden det 75. år.
Tidligste udbetaling 3 år før folkepensionsalderen.
5 år før folkepensionsalderen, hvis oprettet inden 2018
Kan dog udbetales tidligere, hvis du er født før 1960.
3 år før folkepensionsalderen.
5 år før folkepensionsalderen, hvis oprettet inden 2018
Kan dog udbetales tidligere, hvis du er født før 1960.
3 år før folkepensionsalderen.
5 år før folkepensionsalderen, hvis oprettet inden 2018
Kan dog udbetales tidligere, hvis du er født før 1960.
Udbetaling Udbetales som en engangssum, men kan også deles over flere gange Udbetales løbende over minimum 10 år, men kan udbetales over op til 30 år. Udbetales løbende, så længe du er i live.
Kan evt. laves med garanti til ægtefælle og børn
Skattefradrag ved indbetaling Nej Ja Ja
Skat ved udbetaling Nej Ja, personlig indkomstskat,
uden arbejdsmarkedsbidrag.
Ja, personlig indkomstskat,
uden arbejdsmarkedsbidrag.
Skat af afkast Pensionsafkastsskat (PAL) 15,3 % Pensionsafkastsskat (PAL) 15,3 % Pensionsafkastsskat (PAL) 15,3 %
Modregning i efterløn Ja, omregnes og modregnes,
som var det en kapitalpension
Ja Ja
Højeste indbetaling 5.100,- kr. (2018).
Dog 46.000,- kr. (2018) ved mindre end 5 år til folkepension.
Tal med en rådgiver, da der er særlige regler
54.700,- kr. (2018). Ingen begrænsning, hvis indbetaling sker via lønseddel.
Ved privat indbetaling er der fuldt fradrag
for op til 50.400,- kr. (2018)
Ved indbetaling derover, skal fradraget fordeles over 10 år.
Der gælder særlige regler for selvstændigt erhvervsdrivende.
Investering af opsparingen Kontant, Garantbeviser eller eget depot Kontant, Garantbeviser eller eget depot Markedsrentepulje, afstemt efter alder
Kan forsikringer tilknyttes Nej Ja Ja
Kan begunstiges ved død Ja Ja Ja