Legitimation

Legitimation og oplysninger om forretningsomfang
Alle nye kunder i Dronninglund Sparekasse bliver forud for kontooprettelse mv. bedt om at aflevere en række legitimationspapirer og besvare en række spørgsmål om kundens forventede forretningsomfang.

Det gør vi, fordi vi – ligesom alle andre pengeinstitutter – skal overholde reglerne i hvidvaskloven. Loven forpligter sparekassen til, at vi sikrer os identiteten på vores kunder, og at vi kender kundens forventede forretningsomfang og formål med henblik på at forebygge hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter også sparekassen til at opbevare kopi af legitimationen.

Kravene til legitimation afhænger af, om du er en privatperson, eller der er tale om en virksomhed.

Legitimationskrav gælder også nuværende kunder

Selvom du har været kunde hos os i flere år, kan du godt blive bedt om at indlevere legitimation. Det vil ske i de tilfælde, hvor sparekassen ikke har det liggende.

For privatpersoner betyder det at vi skal have kopi af:
1. Gyldigt sygesikringsbevis (Sundhedskort) med korrekt adresse
2. Billedlegitimation i form af kørekort (EU-førerbevis) eller pas. Har du ingen af delene skal vi bede om din dåbsattest.

Dette kan ske ved:
- At du henvender dig i en af vores afdelinger medbringende din legitimation, og vi tager en farvekopi heraf.
- At du tager et skarpt billede af din legitimation med din smartphone eller scanner det ind i farver og sender det til os via Sikker kommunikation i Netbanken. Begge typer legitimation skal være på ét billede/samme side, når du mailer det til os, som eksemplet her:

legitimation_174x228

Du kan læse mere om legitimationskravet i Finansrådets pjece her nedenfor.

Husk legitimation - når du går i dit pengeinstitut