Kontante ind- og udbetalinger

Oplysning om kontante ind- og udbetalinger

For at følge de krav Hvidvaskloven stiller, skal vi indhente informationer om vores kunders større kontante ind- og udbetalinger.

Skal du hæve eller indsætte et større kontant beløb (inkl. valuta), skal du udfylde og medbringe dette skema:

 Kontante ind- og udbetalinger