Investering (PRIVAT)

Investering behøver ikke at være svært. I Dronninglund Sparekasse tilbyder vi en individuel investeringsrådgivning, der kan dække alle dine behov.

Opsparingen kan for eksempel placeres på konto her i sparekassen eller i forskellige værdipapirer. Værdipapirer omfatter blandt andet obligationer, aktier og investeringsbeviser.
Du kan handle værdipapirer i sparekassens afdelinger, hvor du samtidig har mulighed for at få en personlig rådgivning. Du kan også vælge at handle værdipapirer via Portalbank på nettet.

I Dronninglund Sparekasse har vi i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning af investeringsprodukter inddelt investeringsprodukterne i grønne, gule og røde mærkningskategorier. Du kan læse mere om risikomærkning under punktet til højre.

Du skal være opmærksom på, at det ikke er tilladt at påvirke strakshandelskursen ved selv at lægge modsatrettede ordrer ud på det marked, hvor du ønsker at købe eller sælge værdipapirer. Det er ved flere domme i landsretten slået fast, at en sådan adfærd udgør kursmanipulation, hvilket er en overtrædelse af værdipapirhandelsloven.
Kursmanipulation straffes med bøde eller fængsel.
Vi anbefaler, at du søger rådgivning i sparekassen om risikoprofil og investeringsstrategi, inden du begynder at handle med værdipapirer på nettet. Ligeledes er det vigtigt, at du nøje overvejer begreberne investeringshorisont, afkastkrav og holdning til risiko. Derved får du en bedre mulighed for at træffe dine valg af investeringer.