Højrente-opsparing

Højrente-opsparing er til dig, der har garantbeviser for minimum kr. 10.000.
Du kan læse mere om Højrente-opsparing her

Vær opmærksom på at nettoindlån over EUR 100.000 ikke er dækket af garantiformuen.

Læs mere om garantiformuen her