Barnebarnskonto

Med en Barnebarnskonto har bedsteforældre (forældre) mulighed for at give deres børnebørn en god økonomisk støtte til deres start på voksenlivet.
Kontoen er velegnet som supplement til børneopsparingen, som har et maksimum indskud på kr. 36.000.
Et barn kan kun have én børneopsparing, men gerne flere barnebarnskonti.

Oprettelse
Kontoen kan oprettes af barnets bedsteforældre.
Kontoen kan maksimalt bindes indtil barnets 21. år.
Bindingsperioden aftales ved oprettelse.
Herefter er kontoen uopsigelig frem til udløbsdatoen.

Indbetaling
Der kan årligt indskydes op til den til enhver tid gældende grænse for skattefri gaver mellem nært beslægtede (2019: kr. 65.700,00).
Tilskrevne renter beregnes ikke som indskud.

Renter
Renten er variabel og følger kreditrenten på vores Børneopsparingskonto.
Se rentesatserne i prislisten

Skat
Renterne af kontoen indgår i barnets skattepligtige indkomst.
Legitimation på barnebarnet skal medbringes før denne kan oprettes.
Her er der tale om 2 stk. legitimation.