God skik - forsikringsformidling

Dronninglund Sparekasse
Slotsgade 42
9330 Dronninglund

God skik – forsikringsformidling.

Dronninglund Sparekasse er i Finanstilsynet registreret som forsikringsformidler.

Dronninglund Sparekasse yder personlig rådgivning til kunder om privatforsikringer med Forsikringsselskabet Privatsikring A/S som forsikringsgiver.

Dronninglund Sparekasse er registreret som forsikringsformidler hos Finanstilsynet. Kontrol af registrering kan ske via Finanstilsynets hjemmeside. Det påpeges, at der gælder i nærværende bekendtgørelse, at Dronninglund Sparekasse har til 01.04.2019 til at ansøge om tilladelse som forsikringsformidler.

Dronninglund Sparekasse handler på vegne af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S ved formidlingen af privatforsikringer.

Dronninglund Sparekasse har ikke direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

Der er ikke et forsikringsselskab eller moderselskab til et forsikringsselskab som har en direkte eller indirekte andel på 10 pct. eller mere af stemmerettighederne i Dronninglund Sparekasse.

Dronninglund Sparekasse yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse. Dronninglund Sparekasse kan indgå aftaler om formidling af forsikringer med andre udbydere. Der foreligger derfor ikke en kontraktretlig forpligtelse til udelukkende at benytte Forsikringsselskabet Privatsikring A/S.

Provision.

Dronninglund Sparekasse modtager provision af forsikringsporteføljen i henhold til gældende samarbejdsaftale. Provisionens størrelse afhænger af den valgte distributionsmodel.

Forsikringsgiver.

Privatforsikringer etableres i:
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S
Gammel Kongevej 60
1790 København V.

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S er medlem af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber, der dækker krav om forbrugerforsikringer, hvis Forsikringsselskabet Privatsikring A/S går konkurs.

Oplysninger fremgår af Forsikringsselskabet Privatsikring A/S generelle forbrugerorientering som udleveres i indtegningsfasen.

Forsikringsselskabet Privatsikring A/S kan forhøje eller oprette gebyrer. Hvis dette planlægges iagttages gældende lovgivning om varslinger.

Dronninglund Sparekasse er ikke at betragte som en accessorisk forsikringsformidler.

Dronninglund Sparekasse udøver ikke forsikringsdistribution gennem accessoriske forsikringsformidler.

Klager.

Du kan klage over Dronninglund Sparekasse som forsikringsformidler ved at henvende dig til den klageansvarlige, i henhold til Dronninglund Sparekasses hjemmeside.