Totalkredit

I Dronninglund Sparekasse tilbyder vi realkreditlån gennem Totalkredit, som er sparekassens samarbejdspartner på dette område. Fordelen ved realkreditlån gennem sparekassen er, at det er den samme rådgiver, som du normalt taler med, der rådgiver dig om valg af kreditforeningslån. Du får rådgivning af en person, der kender din økonomi, så det bliver den helt rigtige løsning for dig.

Da det er sparekassens egne folk, der skal vurdere din ejendom, er ekspeditionstiden meget kort, hvilket kan være en fordel, hvis obligationskurserne ændrer sig.

Sparekassen kan, sammen med Totalkredit, tilbyde dig hele finansieringen under samme tag, så du ikke skal optage lån andre steder. Prisen er fornuftig, og tilbagebetalingen kan fordeles over mange år. Det giver både dig og sparekassen overblik over din økonomi.

Totalkredit er lokal kredit
Totalkredit er de lokale pengeinstitutters realkreditinstitut. Totalkredit er skabt af over 100 lokale banker, sparekasser og andelskasser for at styrke det lokale.

Hos Totalkredit kan du få realkreditlån til:

  • køb af ejerbolig - hus, ejerlejlighed og sommerhus
  • byggeri af eget hus
  • køb af grund
  • forbedringer
  • belåning af friværdien

Vigtige beslutninger bør træffes lokalt
Når du taler med Dronninglund Sparekasse, kender du medarbejderne i forvejen - og vi kender dig! Det sikrer dig en god og personlig service, hvor du ikke bare får et godt boliglån, du får også tryghed for, at din økonomi hænger rigtigt sammen. Det har både du, sparekassen og Totalkredit en interesse i.

Vi kender som lokale boligrådgivere alt til det lokale boligmarked, og vi kan frem for alt give dig hurtige svar. Alle de rigtige beslutninger kan nemlig træffes lokalt og din sag skal ikke landet rundt til vurdering først.

Hvad skal jeg vælge - fast eller variabel rente?
Totalkredit tilbyder to forskellige typer boliglån, enten med fast rente i hele lånets løbetid eller med variabel rente.

Lån med fast rente ydes enten som:

  • Et obligationslån, hvor obligationsbeløbet ligger fast. Det kontante låneprovenu - altså det beløb, du får udbetalt - afhænger af kursen på udbetalingstidspunktet.
  • Et kontantlån, hvor du på forhånd kender det kontante lånebeløb. Obligationsrestgælden afhænger så af den kurs, som obligationerne sælges til på udbetalingstidspunktet.

Forskellen på kontantlån og obligationslån kommer til udtryk, hvis du senere i lånets løbetid ønsker at indfri eller omlægge lånet.

BoligXlån i flere varianter:

I Totalkredit kalder vi rentetilpasningslån for BoligXlån - det vil sige realkreditlån med variabel rente.
På disse lån er renten typisk lavere rente end på realkreditlån med fast rente.

Du kan få BoligXlån i flere varianter:

Totalkredit yder BoligXlån gennem de lokale pengeinstitutters flere end 1.100 filialer, herunder også hos Dronninglund Sparekasse. Hos os kan du tale med en medarbejder, som du kender, og som kender dig. Alt sker lokalt. Her foretages vurderingen af din ejendom, her håndteres lånesagen og her indgås låneaftalen. Det er derfor, Totalkredit kaldes for lokal kredit.

Læs også:
www.totalkredit.dk