Digital tinglyning

Tinglysningen bliver digital

 

Når skødet eller pantebrevet på dit nye hus skal tinglyses, skal det fra den 8. september 2009 ske direkte over internettet. Men den nye digitale proces gør ikke tinglysning mindre kompliceret.
Fra den 8. september 2009 bliver tinglysning en digital proces. I første omgang er det kun fast ejendom, der kan tinglyses digitalt, men fra sommeren 2010 følger digitaliseringen af rettigheder i Bil-, Person- og Andelsboligbogen.
Digitaliseringen betyder, at de gamle tingbøger og papirdokumenter bliver erstattet af et nyt tidsbesparende elektronisk system.

Hurtigere tinglysning
Digitaliseringen af tinglysningen betyder, at tinglysningsopgaverne ofte kan løses hurtigere. Mange tinglysninger kan foretages på få minutter i det elektroniske system. Tidligere kunne det tage op til ti dage. Der vil dog – ligesom i dag – fortsat være komplicerede tinglysninger, som skal løses manuelt og derfor tager længere tid.
Indtil årsskiftet vil der være en indkøringsperiode, der kan betyde længere sagsbehandlingstider end normalt. Det skyldes, at Tinglysningsrettens medarbejdere i starten forventes at skulle løse flere tinglysninger manuelt, mens det nye system løbende bliver justeret og opdateret.

Direkte tinglysning via internettet
Fra den 8. september 2009 er det muligt at foretage tinglysning via den nye hjemmeside www.tinglysning.dk med en digital signatur. Arbejder du professionelt med tinglysning, skal du have adgang til internettet og en digital signatur. Har du ikke en digital signatur, kan du oprette en via danid.dk. Den digitale signatur giver sikkerhed for, at den person, der ønsker at tinglyse, også er den person, som vedkommende udgiver sig for at være.

Professionel hjælp ofte nødvendig
Det er vigtigt at huske på, at tinglysning også i fremtiden vil være en vanskelig juridisk proces, som ikke umiddelbart bliver mindre kompliceret af, at processen bliver digital. Som privatperson kan det også fremover være en fordel at få professionel hjælp til tinglysning fra dit pengeinstitut eller advokat.
Du kan i nogle tilfælde også give fuldmagt til, at for eksempel din bank eller advokat underskriver tinglysningsdokumenterne digitalt på dine vegne.
Som privat person vil du nemt selv kunne finde oplysninger om din egen ejendom på www.tinglysning.dk.

Sikker tinglysning
For at sikre fuldstændige og korrekte oplysninger i overgangen til det nye system vil alle indtastninger i første omgang blive nøje krydstjekket med oplysninger fra det tidligere system. Det giver sikkerhed for, at de oplysninger, der indgår i det nye system, er helt korrekte, men det vil også kunne give længere sagsbehandlingstid første gang.

Fra byretterne til Tinglysningsretten
Håndteringen af hele tinglysningsområdet vil fremover være samlet i Tinglysningsretten i Hobro. Al tinglysning af fast ejendom vil fra 8. september 2009 foregå digitalt herfra, og der vil ikke længere foregå tinglysning ved byretterne.

Hvis du har spørgsmål til digital tinglysning, kan du kontakte Tinglysningsretten på tinglysning@domstol.dk. Fra den 8. september kl. 9 kan du også ringe til en hotline på dette telefonnummer: 70 22 18 00.