Bolig

Nu kan du få et lån med en historisk lav fast rente med afdrag i op til 30 år.
Med en fast rente betaler du en ydelse, der er næsten ligeså lav, som det historisk set har kostet i gennemsnit at låne via et rentetilpasningslån.
Godt for nye låntagere og attraktivt for eksisterende låntagere.
De lave renter for fastforrentede lån gør det billigere for nye låntagere at købe hus og gør det attraktivt for eksisterende at konvertere lån.

Nye låntagere

Vil du købe hus, har du lige nu mulighed for at få et historisk lavt fastforrentet lån.

  • Renten ligger fast i hele lånets løbetid, så ydelsen påvirkes ikke af ændringer i renterne på lånemarkedet.
  • Lånet har en god friværdibeskyttende egenskab, da lånets kurs falder, når renterne på lånemarkedet stiger.
  • Lånet er velegnet til aktiv gældspleje, da lånet altid kan indfries til markedskursen eller til kurs 100. Derved kan du få glæde af op- og nedkonverteringer.

Eksisterende låntagere

Du bør kontakte din rådgiver i Sparekassen om det nye lån i følgende tilfælde:

  • Har du et fastforrentet lån på 2,5 % eller mere, kan du nu få et nyt lån med en lavere ydelse og en hurtigere afvikling af lånet
  • Har du et variabelt forrentet lån, som du gerne vil ændre til et lån, hvor ydelsen ikke påvirkes af ændringer på lånemarkedet, er det måske nu, du skal slå til

Vi er klar til at regne på netop dit kreditforeningslån. Kontakt din afdeling eller ring til os på tlf. 98 84 17 22 - vi er for dig.

Vi samarbejder med Totalkredit

For langt de fleste danskere er investering i og vedligeholdelse af en bolig en vigtig opgave, hvor man helst ikke overlader noget til tilfældighederne.

Derfor har vi i Dronninglund Sparekasse samlet en række produkter, der kan være med til at gøre hverdagen nemmere for både de, der står for at skulle anskaffe sig en bolig og for de, der allerede har gjort det.

På boligområdet samarbejder Dronninglund Sparekasse med Totalkredit. For langt de fleste danskere er investering i og vedligeholdelse af en bolig en vigtig opgave, hvor man helst ikke overlader noget til tilfældighederne.