Bestilling af valuta

Vi anbefaler dig altid at bestille valuta i god tid - og senest 7 dage før.
Dog må længere leveringstid påregnes hvis der er valgt en anden valuta end EUR, USD, GBP, SEK eller NOK.

Den faktiske valutakurs vil være kursen 2-5 bankdage før afhentningsdagen, hvor din konto debiteres for det bestilte beløb.

Navn

Efternavn

Adresse

Postnr.

By

Telefon


Dato for afhentning

Afdeling for afhentning


Kontonr. hvorfra beløbet hæves

Beløb i danske kroner

Valuta

EURUSDGBPSEKNOKAnden (angiv venligst valutakoden eller landet nedenfor)

Valutakode/land