Prisjusteringer pr. 1. januar 2018.

29 september, 2017 9:08

Ved den årlige gennemgang af sparekassens priser justeres sparekassens priser for enkeltstående serviceydelser
uden for bestående kontraktforhold med virkning fra den 1. januar 2018.
Tilføjelse af nye priser træder i kraft pr. 1. januar 2018.
Ændringerne er besluttet af forretningsmæssige grunde og med baggrund i tilpasning til markedsmæssige forhold.
Yderligere information kan fås ved henvendelse i en af sparekassens afdelinger eller på www.dronspar.dk