Virksomhedsledelse

De lovpligtige redegørelser for God virksomhedsledelse, Ledelseskodeks, Politik for mangfoldighed i bestyrelsen samt Mål og politikker for det underrepræsenterede køn er bestanddele af ledelsesberetningen i årsrapporten for 2017, men er alene offentliggjort her på sparekassens hjemmeside. Ledelsesberetningen indeholder henvisninger hertil.

God virksomhedsledelse/Corporate Governance

Corporate Governance redegørelse 2018

Finans Danmarks ledelseskodeks

Finans Danmark ledelseskodeks 2018

Lønpolitik

Lønpolitik 2019

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen

Politik for mangfoldighed i bestyrelsen 2018