Overskuddet stiger over 50% i forhold til 2016.

Resultatet for første halvår i Dronninglund Sparekasse blev et overskud før skat på 14,1 mio.

Det er tilfredsstillende, udtaler sparekassedirektør Villy Sørensen og tilføjer, at resultatet skal ses i sammenhæng med, at sparekassen i maj 2017 har haft besøg af Finanstilsynet.

Finanstilsynet har en mere konservativ og forsigtig tilgang til nogle af vores engagementer, end vi selv har. Derfor er nedskrivningerne øget med kr. 6,7 mio. i forhold til vores egne vurderinger.  Endvidere blev vi pålagt at nedskrive i alt kr. 1,7 mio. på to af vores filialejendomme.

Vi retter naturligvis ind efter Finanstilsynets vurderinger, selv om vi mener, at de er lidt pessimistiske, og forholdene omkring nedskrivningerne er der derfor allerede taget højde for i halvårsregnskabet. På den baggrund er det glædeligt, at vi har en fremgang i resultatet på over 50% i forhold til sidste år, hvor overskuddet androg kr. 9,2 mio. før skat.

Vores solvens udgør 18,20% mod et opgjort individuelt solvensbehov på 12,96%.

På likviditetssiden har sparekassen god likviditet, som overvejende er placeret i korte obligationer og indestående i Nationalbanken.

Vores udlån er faldet med ca. 70 mio. siden nytår, hvilket dels skyldes den manglende lånelyst hos vores kunder, og dels at der er et naturligt tilbageløb på de eksisterende lån. Udlånene udgør kr. 1.405 mio. pr. 30.06.17.

Sparekassens indlån udgør kr. 1.729 mio, og vi har dermed et stort indlånsoverskud, som vi gerne vil låne ud til både nuværende og nye kunder.

Vi mærker helt klart, at vores kunder har fået det bedre, og det forventer vi vil fortsætte i 2. halvår, således vi også kommer ud med et godt resultat for hele året, slutter Villy Sørensen