Sparekassens kapitalmæssige overdækning er steget med 4,7 %-point og resultatet vurderes som tilfredsstillende.

Vi er tilfredse med resultatet, udtaler direktør Villy Sørensen, for 2018 var på flere måder et udfordrende år at drive pengeinstitut i. Bag overskuddet på de 18 mio. gemmer sig den kendsgerning, at toplinjen i form af rente- og gebyrindtægter er under pres grundet faldende udlån og negative renter.

Men vi er rigtig glade for, at det er lykkedes os at øge Sparekassens kapitalprocent, ganske markant. Procenten, der er udtryk for vores styrke, er i 2018 steget med ikke mindre end 4,7 %-point  til nu 23,1%.

Sparekassens kapitalbehov er opgjort til 10,8 % og vi har dermed en polstring, som er mere end dobbelt så høj som det opgjorte behov. Det er vi glade for, fortæller Villy Sørensen, for det giver ro i forhold til de fremtidige kapitalkrav, der vil gælde for alle pengeinstitutter.

Sparekassens strategi om at opnå en bedre soliditet er lykkedes. Vi har bevidst afviklet nogle større engagementer, og da lånelysten fortsat er beskeden hos vores kunder, har det givet et forventet fald i udlånene i 2018 på knap 200 mio.

Garantkapitalen er netto steget med over 20 mio. i 2018. Vi har fået 341 nye garanter og allermest glæder vi os over at have budt velkommen til knap 900 nye kunder, konstaterer en tilfreds Villy Sørensen.

2018 har været et særdeles vanskeligt år for de fleste landbrugskunder, der har været hårdt ramt af lave afregningspriser, ikke mindst griseproducenter og minkavlere er udfordrede. Oven i købet blev landbruget i 2018 ramt af den værste tørke i mands minde. Selvom Sparekassen ikke er specielt eksponeret mod landbrug med kun 12 % af vores udlån, har det sat sine spor i vores regnskab, oplyser Villy Sørensen. Vi har foretaget en del individuelle nedskrivninger på landbrugskunder, og herudover har vi som følge af tørken afsat et ledelsesmæssigt skøn på kr. 4 mio. til at imødegå eventuelle yderligere tab på landbrug med.

Heldigvis mærker vi en økonomisk fremgang hos andre af vores kunder, således at vores forventning om at reducere de samlede nedskrivninger har holdt stik.

Vi har været begunstiget af kursgevinster, dels fordi vi har undgået store tab på obligationer, da vi ligger meget forsigtigt, og dels fordi vores aktier i sektorejede selskaber er steget. Samlet set er kursgevinsterne i 2018 på 3,2 mio.

Vi er glade for, at vores strategi om at opnå bedre soliditet er lykkedes, så vi allerede nu lever op til de fremtidige kapitalkrav, som er meldt ud for os i 2023, når reglerne er fuldt indfaset. Ligeledes konstaterer vi med tilfredsfred, at vi fortsat opfylder alle krav til Finanstilsynets Tilsynsdiamant, udtaler Villy Sørensen.

Vi er således godt rustet til at hjælpe vores kunder med deres økonomiske ønsker og behov, ligesom vi altid er klar til at byde nye kunder velkommen til en sparekasse, som STADIG er lokalt forankret, hvor tilgængelighed, korte beslutningsveje, fleksibilitet og en fair pris er nøgleord, slutter Villy Sørensen.