Overskud på kr. 16,8 mio. i Dronninglund Sparekasse.

Resultatet for første halvår 2018 blev knap 20% bedre end sidste års halvårsresultat.

Det er meget tilfredsstillende, udtaler sparekassedirektør Villy Sørensen. Faktisk er resultatet lidt bedre end forventet.

Fremgangen skyldes især, at sparekassens nedskrivninger er faldet fra kr. 9,3 mio sidste år til kr. 4,0 mio. i år.

Det er stadig en udfordring, at sparekassens skal betale for at have placeret sit store likviditets-overskud i Nationalbanken. Her er renten fortsat negativ med 0,65%, og det koster, når vi har næsten en halv mia. stående, siger Villy Sørensen. Vi holder dog stadig fast i, at regningen ikke skal sendes videre til vores kunder, hverken privatkunder eller erhvervskunder. Der er ingen, der betaler for at have penge stående i sparekassen.

Vi så gerne, at vi i stedet for fik noget af den store overskudslikviditet ud at arbejde, men lånelysten hos vores kunder er fortsat beskeden. De sparer stadig op og afvikler gæld. Det er sundt nok, men det går med det nuværende renteniveau ud over sparekassens forretning.

På den baggrund er det glædeligt, at vi formår at præstere et flot resultat, hvilket især skyldes en ihærdig og engageret indsats af vores medarbejdere, der hver dag yder en god indsats for at betjene vores kunder, samtidig med at de håndterer de mange nye regler, der vælter ned over sektoren, fortsætter Villy Sørensen. De mange nye regler er en udfordring i forhold til at holde vores omkostninger i ro, men alligevel er det lykkedes.

Indlånene udgør kr. 1,7 mia. mens udlånene kun udgør knap kr. 1,3 mia. Vi har derfor masser af penge, som vi gerne vil låne ud til både nuværende og nye kunder.

Både vores kapitalprocent (solvens) og vores solvensoverdækning er steget, siger Villy Sørensen.
Vores kapitalprocent er nu 21,8%, og vores solvensbehov er opgjort til 11,2%. Dermed udgør vores solvensoverdækning nu hele 10,6%. Sparekassen er dermed meget solid.

Vi håber fortsat at kunne opnå det budgetterede resultat for 2018, også selv om landbruget p.t. er lidt udfordret p.g.a. tørken. Dels er sparekassens landbrugseksponering ikke speciel stor, ca. 12%, og dels mener vi, at de fleste af vores landbrugskunder vil kunne klare en dårlig høst uden at få økonomiske problemer, slutter Villy Sørensen