Sparekassens behandling af og videregivelse af kundeoplysninger

Pengeinstitutter må ikke uberettiget videregive fortrolige oplysninger og skal derfor som udgangspukt behandle alle kundeoplysninger fortroligt.
Der findes dog en lang række situationer, hvor pengeinstitutter er berettiget til at videregive kundeoplysninger, herunder en række situationer hvor pengeinstituttet har pligt til at videregive kundeoplysninger til offentlige myndigheder.

I vedhæftede skema findes en oversigt i skematisk form for såvel privatkunder som erhvervskunder.

 Skema - videregivelse af kundeoplysninger