Boligkreditformidler

Dronninglund Sparekasse som boligkreditformidler
Dronninglund Sparekasse har tilladelse som pengeinstitut [FT-nr. 9044].

Dronninglund Sparekasse er undergivet tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, tlf. nr. 33 55 82 82, www.finanstilsynet.dk.

Dronninglund Sparekasse samarbejder med Totalkredit, Totalkredit Erhverv samt DLR Kredit A/S.

Dronninglund Sparekasse yder ikke rådgivningstjenester, dvs. rådgivning som er uafhængig af ydelsen af boligkreditaftalen og de aktiviteter, som ydes af Dronninglund Sparekasse.

Hvis du ønsker at klage over Dronninglund Sparekasse, skal du i første omgang kontakte din afdeling.

Hvis du herefter fortsat er uenig i sparekassens behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte den klageansvarlige i sparekassen. Oplysninger om den klageansvarlige fås på sparekassens hjemmeside.

Fører henvendelsen ikke til en tilfredsstillende løsning, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2.sal 1264 København K, tlf. 35 43 63 33, www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal sparekassens e-mail adresse mail@dronspar.dk angives.

Klager vedrørende sparekassens overholdelse af den finansielle lovgivning kan indbringes for Finanstilsynet.

Klager over sparekassens behandling af personoplysninger kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00, www.datatilsynet.dk.