Historie

Historien om Dronninglund Sparekasse
Historien begyndte i 1873. Sparekassens mangeårige formand, lærer Petersen skriver: Et hvert nyt foretagende vækker betænkeligheder og fordrer betænkning, særlig når det er mindre bekendt. Der har sikkert været en del betænkning, da man skulle oprette en sparekasse for Dronninglund Sogn. Efter flere forhandlingsmøder i sognet blev der den 8. april 1873 indkaldt til stiftende general-forsamling, på hvilken man vedtog, at sparekassen skulle begynde sin virksomhed til første junitermin.

Da Dronninglund Sogns og Omegns Spare- og Lånekasse startede sit virke i 1873 blev det i Lundager kapellanbolig hos formanden pastor Christensen. Her havde sparekassen til huse i tre år. Lærer Petersen blev valgt til ny formand og sparekassen flyttede til Bolle Skole, der husede sparekassen i næsten 20 år. Da lærer Petersen havde bygget hus i Dronninglund (der hvor F24 ligger i dag), havde han bygget så stort at der var plads til sparekassen i den ene ende, så der flyttede sparekassen ind i 1895. Her var man så indtil 1908, hvor den nye sparekasse blev bygget på den nuværende grund. Siden er sparekassen blev udvidet både i 1929, 1949 og 1960.

Da sparekassen skulle fejre 100 års jubilæum i 1973 blev det besluttet at tegne en ny sparekasse og vælte den flotte bygning fra 1908. Resultatet blev den nuværende bygning, som løbende er blevet moderniseret og opfrisket med nye og glade farver. En stor ombygning blev foretaget i 1998, da sparekassen kunne fejre 125 års jubilæum. Her blev hele overetagen inddraget til sparekasse. Der havde førhen været såvel mødelokale som direktørbolig.

Den sidste modernisering er foretaget i år 2008 hvor selve ekspeditionslokalet fik en ansigtsløftning. Der blev bygget flere mødelokaler, nyt direktionskontor og nye flotte kontormøbler til medarbejderne. Vi kan herefter præsentere en lys, venlig og moderne sparekasse.

Sparekassen har gennem årene fået større og større virkeområde og er i dag bredt præsenteret i den østlige del af Nordjylland, lige fra Frederikshavn til Aalborg.