Funktioner i netbank

Her kan du se et udpluk af de funktioner der er tilgængelig i Netbank,
du kan se en komplet liste i Netbank, under 'Indstillinger' > 'Kundeaftale' > 'Tilmelding eller framelding af funktioner'

Saldoforespørgsel
Du kan hente saldi på alle tilmeldte konti.

Favoritkonti - på tværs af aftaler
Du kan hente oplysning om saldo, bevægelser og kontovilkår på tværs af de aftaler som du har adgang til med dit brugernummer. Forudsætningen er, at kontiene er markeret som favoritkonti og at denne ydelse er tilmeldt på alle aftalerne.

Bevægelsesforespørgsel med udskrivning af adviseringer
Du kan hente bevægelserne på dine tilmeldte konti i vilkårlige selvvalgte intervaller - og efterfølgende få dem udskrevet med tilhørende adviseringstekst.

Kontovilkår
Du kan hente oplysninger om kontovilkår og ejerforhold, f.eks. saldo, maksimum, indskud og restindskud - felterne vises afhængigt af kontoens art. Rente og provision vises med satser samt opsummeret beløb siden sidste tilskrivning.

Kortoversigt
Du kan hente alle hæve- og kreditkort, der er tilknyttet de tilmeldte konti.

Kreditkortbevægelser
Du kan hente bevægelser og vilkår på dine tilmeldte kreditkortkonti. Bevægelserne vises periodeopdelt med periodens opkrævningsbeløb. Vilkårene omfatter aktuelt kreditmaksimum, reserveret beløb og aktuelt disponibelt.

Betalingsindstillinger
Du kan vælge egne indstillinger for betalinger, herunder første betalingsdato og konto, der skal hæves fra.

Overførsel til konti
Du kan overføre beløb til danske konti.

Betaling af girokort
Du kan betale girokort af typerne 01, 04, og 15.

Betaling af indbetalingskort
Du kan betale indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75.

Udbakke
Du kan oprette betalinger og gemme dem til samlet aflevering fra Udbakken. Godkendelse af de enkelte betalingstyper forudsætter, at du har separate rettigheder til at godkende disse.

Import
Du kan importere filer med betalinger og ordrer, der er dannet i dit økonomisystem.

eDankort - elektronisk Dankort
eDankort er en betalingsfunktion, hvor du kan betale elektronisk for varer/ydelser på internettet, fra konti, der er tilmeldt aftalen. eDankort-betalinger gennemføres ved brug af dine personlige, hemmelige koder fra denne aftale. Det vil fremgå af betalingsmodtagers hjemmeside, om der kan betales med eDankort.

Fremtidig betaling - Oversigt
Du kan få et overblik over alle betalinger der er lagt ind til fremtidig betaling, samt afviste betalinger.

Fremtidig betaling - Stop og start
Du kan stoppe en fremtidig betaling, så den ikke betales på aftalt tidspunkt. En stoppet betaling kan startes, hvis du alligevel ønsker betaling gennemført.

Fremtidig betaling - Sletning

Du kan slette en fremtidig betaling, der endnu ikke er gennemført.

Fast overførsel - Betalingsoversigt
Du kan få en oversigt over aftaler om faste overførsler fra dine konti. Funktionen indeholder både oplysninger om selve betalingsaftalen samt en oversigt over den nærmeste fremtids betalinger.

Fast overførsel
Du kan oprette/rette/slette faste overførsler fra dine konti.

BetalingsService - Betalingsoversigt
Du kan få en oversigt over aftaler om betaling via BetalingsService. Fra ultimo måneden før betalingerne forfalder vises aftalerne med beløb.

BetalingsService - Afvisning/afmelding
Du kan afvise eller afmelde betalinger, som fremgår af betalingsoversigten indtil den 7. klokken 19.30 i hver måned. Hvis den 7. ikke er en bankdag kan betalingen afvises den efterfølgende bankdag senest klokken 19.30.

BetalingsService - Tilmelding
Du kan tilmelde betalinger til betaling via BetalingsService, herunder indgå og etablere betalingsaftalen med kreditor.

BetalingsService - Elektronisk betalingsinformation
Du kan få leveret de oplysninger om betalingen, der normalt sendes på papir fra BetalingsService ultimo måneden før betalingerne forfalder.

BetalingsService - Ændre aftale til e-Kort
Du kan ændre en aftale om automatisk træk via BetalingsService til en aftale om opkrævning via Elektronisk indbetalingskort (e-Kort).

Elektronisk Indbetalingskort - Aftaleoversigt
Du kan få en oversigt over aftaler om opkrævning via Elektronisk Indbetalingskort (e-Kort).

Elektronisk Indbetalingskort - Tilmelding
Du kan tilmelde betalinger til opkrævning via Elektronisk Indbetalingskort (e-Kort).

Elektronisk Indbetalingskort - Sletning/Ændring
Du kan slette eller ændre aftaler om opkrævning via Elektronisk Indbetalingskort (e-Kort).

Elektronisk Indbetalingskort - Ændre aftale til BetalingsService
Du kan ændre en aftale om opkrævning via Elektronisk Indbetalingskort (e-Kort) til en aftale om automatisk træk via BetalingsService.

Indlægge kreditorer i kreditorregister
Du kan gemme oplysninger om kreditorer, så du undgår at taste dem igen ved senere betalinger til samme kreditor.

Oversigt over alle tilmeldte depoter
Du kan se en oversigt over de depoter, som er tilmeldt aftalen.

Forespørgsel til depotbevægelser
Du kan hente bevægelser som er foretaget i de depoter, som er tilmeldt aftalen.

Forespørgsel til indhold i depot
Du kan se oversigter over indholdet af de depoter, der er tilmeldt aftalen.

Forespørgsel på strakskurser stillet af pengeinstituttet
Du kan se strakskurser stillet af pengeinstituttet på udvalgte aktier og obligationer.

Handle værdipapirer
Du kan indgå strakshandler på udvalgte aktier og obligationer til de stillede kurser i det tidsrum, hvor pengeinstituttet stiller kurserne. Øvrige handler kan indgås i hele åbningsperioden. Handler kan kun foretages på de depoter, der er tilmeldt aftalen.

Børshandel
Du kan handle direkte på Københavns Fondsbørs i børsens åbningstid. Dit ønske om køb eller salg lægges ud på Københavns Fondsbørs, og der gennemføres en handel på det tidspunkt, hvor der findes en modpart, som ønsker at handle det pågældende papir til den ønskede kurs.

Se oversigt over indlagte ordrer
Du kan se egne indlagte handelsordrer til gennemførelse samme dag eller på en senere børsdag.

Lægge budget
Du kan oprette, bearbejde og gemme budget på baggrund af en skabelon med pengeinstituttets forslag, en tom budgetskabelon eller det budget, der allerede bruges til budgetkontoen. Budgetterne kan ajourføres med gennemførte betalinger fra BetalingsService, faste betalingsaftaler med pengeinstituttet eller egne gennemførte betalinger. Gemte budgetter har ingen konsekvenser for de aftaler, der eventuelt er indgået med pengeinstituttet om budgetkonto.

Forespørgsel på valutakurser
Du kan få oplyst Nationalbankens middelkurser og pengeinstituttets købs- og salgskurser pr. land.

Se oversigt over udførte handlinger 90 dage tilbage
Du kan få dokumenteret hvilke handlinger, du har foretaget i de seneste 90 dage.

Indbetalingskort - oplysninger om indbetalinger
Du kan hente oplysninger om detaljer på betalte indbetalingskort af typerne 71, 73 og 75. Funktionen forudsætter at du er FI-kreditor og har indgået aftale med os om elektronisk levering af betalingsdetaljer.

e-Boks
Du kan koble dig direkte på din personlige elektroniske postkasse - e-Boks - uden at skulle afgive nye koder. Du kan vælge at få nogle af de breve, som vi normalt sender med posten, leveret i e-Boks - f.eks. kontoudskrifter, årsoversigter og fondsnotaer. Se den komplette fortegnelse i e-Boks. Du kan naturligvis også se boksens øvrige indhold, f.eks. din post fra offentlige myndigheder eller dine egne dokumenter.

Mit Totalkredit-lån
Du kan koble dig direkte på Totalkredits rådgivningsværktøj - via selvbetjening uden at skulle afgive nye koder. Dit cpr.nummer bliver sendt til Totalkredit i forbindelse med opkoblingen og du får adgang til dine lån.

Udland - overfør beløb til udlandet
Du kan overføre beløb til en konto i et udenlandsk pengeinstitut.

Udland - overførsler fra udlandet
Du kan hente information om overførsler fra udlandet.

Pensionsinfo
Du kan koble dig på Pensionsinfo´s portal - via selvbetjening uden at skulle afgive nye koder. Dit cpr. nummer, navne- og adresseoplysninger bliver sendt til Pensionsinfo i forbindelse med opkoblingen og du får adgang til dine pensions- og forsikringsordninger.