Beskedservice

Er der gået penge ind på lønkontoen? Er der nu penge nok? Har min rådgiver skrevet?

Det er blot et par af de spørgsmål Beskedservice kan hjælpe dig med at besvare
- og endda helt automatisk.

Beskedservice kan udsende en SMS og/eller E-mail, ved følgende hændelser:

  • Ved indbetalinger på konto større end (valgfrit beløb)
  • Ved udbetalinger fra konto større end (valgfrit beløb)
  • Når disponibel saldo på konto kommer under (valgfrit beløb)
  • Når disponibel saldo på konto kommer over (valgfrit beløb)
  • SMS/mail med fast frekvens med oplysning om saldo og seneste 4 bevægelser.
  • Når du modtager et Elektronisk indbetalingskort
  • Når der er nye beskeder, udskrifter eller andre dokumenter under Kommunikation
Prisen pr. SMS eller E-mail besked er kr. 1,-, prisen afregnes 1 gang om måneden.
- besked om modtagelse af Elektronisk indbetalingskort samt information om Kommunikation er dog gratis.
Tilmelding (kun for privat kunder)
Tilmeldingen til Beskedservice foretager du selv i netbanken:
Log på netbank som du plejer,

Gå ind i AFTALER
og vælg BESKEDSERVICE

Her kan du tilmelde dig de forskellige beskedtyper, og bestemme om du vil have besked via SMS og/eller E-mail.

Ved første tilmelding skal du også vælge hvilken konto gebyret for beskederne skal betales fra, det kan efterfølgende ændres i Beskedservice i netbank.

OBS: Hvis du mangler punktet BESKEDSERVICE skal du først

Gå ind i AFTALER
Gå ind i KUNDEAFTALE og vip til TILMELDNING ELLER FRAMELDING AF FUNKTIONER
Tilmeld dig 'BESKEDSERVICE – Oversigt' og 'BESKEDSERVICE – Administration'