Beskedservice

Er der gået penge ind på lønkontoen? Er der nu penge nok?

Det er blot et par af de spørgsmål Beskedservice kan hjælpe dig med at besvare
- og endda helt automatisk.

Beskedservice kan udsende en SMS og/eller E-mail, ved følgende hændelser:

  • Ved indbetalinger på konto større end (valgfrit beløb)
  • Ved udbetalinger fra konto større end (valgfrit beløb)
  • Når disponibel saldo på konto kommer under (valgfrit beløb)
  • Når disponibel saldo på konto kommer over (valgfrit beløb)
  • SMS/mail med fast frekvens med oplysning om saldo og seneste 4 bevægelser.
  • Når du modtager et Elektronisk indbetalingskort
Prisen pr. SMS eller E-mail besked er kr. 1,-, prisen afregnes 1 gang om måneden.
- besked om modtagelse af Elektronisk indbetalingskort samt Brev fra banken er dog gratis.
 
 
Tilmelding
Tilmeldingen til Beskedservice foretager du selv i netbanken:
Log på netbank som du plejer,

Gå ind i AFTALER
og vælg BESKEDSERVICE

Her kan du tilmelde dig de forskellige beskedtyper, og bestemme om du vil have besked via SMS og/eller E-mail.

Ved første tilmelding skal du også vælge hvilken konto gebyret for beskederne skal betales fra, det kan efterfølgende ændres i Beskedservice i netbank.

OBS: Hvis du mangler punktet BESKEDSERVICE skal du først

Gå ind i AFTALER
Gå ind i KUNDEAFTALE og vip til TILMELDNING ELLER FRAMELDING AF FUNKTIONER
Tilmeld dig 'BESKEDSERVICE – Oversigt' og 'BESKEDSERVICE – Administration'