Risiko og tidshorisont

Ud fra din risikoprofil og tidshorisont vælger du den værdipapir fondsafdeling, der passer præcis til dig.

Har du en lav risikoprofil og en tidshorisont under 3 år, anbefaler vi, at du placerer dine penge kontant.

I skemaet herunder kan du se, hvilken placering Dronninglund sparekasse anbefaler ved en given risikoprofil og tidshorisont.

Forholdet mellem obligationer og aktier kan svinge med +-10%