Central investor information

Alle investeringsforeninger har udarbejdet en "Central Investor-information" for deres investeringsbeviser.

Dokumentet, der kan betragtes som en varedeklaration, skal gøre det nemmere for investorer at gennemskue og sammenligne de forskellige investeringsbeviser. Det indeholder følgende oplysninger:

  • Mål og investeringspolitik

  • Risiko/afkast-profil

  • Omkostninger

  • Tidligere resultater

  • Praktiske oplysninger

Et vigtigt element i dokumentet er en standardiseret EU-risikoskala fra 1 til 7, der fortæller om risikoen på de enkelte investeringsbeviser. Risikoskalaen for et investeringsbevis kan eksempelvis se således ud:

RisikoOgAfkastprofil

Du kan anmode om ’Central Investorinformation’ hos din rådgiver i Sparekassen. Du kan også finde dokumentet på de enkelte investeringsforeningers hjemmeside, der udover ’Central Investor-information’ også indeholder prospekt og andre oplysninger på de forskellige investeringsbeviser.