Kort om investering

Kort om Investering

Fra 3. januar 2018 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne omtales i daglig tale som MIFIDII,

De nye regler:
Formålet med de nye regler er at beskytte dig som investor. Reglerne fastlægger dine og vores vigtigste rettigheder og pligter, når Dronninglund Sparekasse

 • rådgiver dig om investering
 • gennemfører eller formidler ordrer fra dig, uden at vi rådgiver dig om investering.

Dine rettigheder og forpligtelser afhænger af, om du er detailkunde eller professionel kunde. Detailkunder har krav på flere informationer og er bedre beskyttet end professionelle kunder.

Hvis vi skal rådgive dig
Når vi skal rådgive dig om din investering i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, skal du bl.a. oplyse Dronninglund Sparekasse om

 • dit kendskab til og erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse
 • din finansielle situation
 • dit formål med at investere.

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan anbefale dig de konkrete værdipapirer og/eller andre finansielle instrumenter, der er egnet for dig. Hvis du ikke oplyser Dronninglund Sparekasse om dette, må vi ikke rådgive dig om investeringer eller pleje af din portefølje. Dronninglund Sparekasse anvender dine oplysninger, når vi rådgiver dig. Du er forpligtet til at oplyse Dronninglund Sparekasse om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Ud fra dine oplysninger skal vi teste om produktet eller ydelsen er egnet for dig (egnethedstest). Det betyder, at vi skal vurdere om

 • du har kendskab og viden nok til at kunne overskue de risici, der er ved handlen eller plejen af din portefølje
 • din økonomi kan bære de risici, der er ved handlen i forhold til formålet med investeringen (altså om du også har råd til at tabe penge)
 • produktet eller ydelsen opfylder dit mål med investeringen.

For at afklare dette skal du svare på en række spørgsmål om din holdning til risikoen i forhold til afkastet af din investering.

Vi dokumenterer dine oplysninger og vores vurderinger i

 • beskrivelse af din økonomi, risikoprofil, tabsevne mv.
 • forslag til fordeling mellem forskellige typer værdipapirer mv.

Hvis din risikoprofil er meget lav og din tidshorisont er under 3 år anbefaler vi, at du ikke investerer nogen af pengene.

Vi anbefaler vores kunder at investere via investeringsforeningerne Sparinvest og Bankinvest som har en bred pallette af foreninger. Du skal ikke betale depotgebyr for Sparinvest og Bankinvest.

Sparinvest og Bankinvest har en årlig omkostning som indeholder en provision til deres samarbejdspartnere. Udover gratis depotgebyr kan du se de øvrige fordele her. Afkastet fra Sparinvest og Bankinvest er efter alle omkostninger i foreningen. Udbyttet fordeles som kapitalindkomst og aktieindkomst jf. skatteloven. Det kan ikke blive nemmere. Det er ikke gratis at investere. Det er det heller ikke, hvis du gør det selv. Der er altid omkostninger til bl.a. kurtage, kursskæring, depotgebyr osv. Sparinvest og Bankinvest forvalter rigtig mange penge, hvilket giver dem adgang til at foreningen betaler færre omkostninger end normalt til f.eks. kurtage, kursskæring, depotgebyr osv. Samtidig er det deres opgave at optimere afkastet, men uden at gå på kompromis med risikoen. Ved investering via Sparinvest og Bankinvest kan du se eksempler på omkostninger her.

Hvis du ønsker en mere præcis opgørelse over omkostningerne ved netop din investering, så udarbejder vi den gerne til dig.

Handel uden investeringsrådgivning
Er der ikke udført en egnethedstest må Dronninglund Sparekasse ikke rådgive om investering og pleje din portefølje. I disse tilfælde kan du handle efter reglerne angivet i de næste to afsnit.

Hensigtsmæssighedstest
Hvis vi ikke skal rådgive dig og du er detailkunde, skal vi teste om den type produkt eller ydelse, du ønsker at handle, er hensigtsmæssig for dig. Dvs. om du kan overskue de risici, der er ved produkttypen eller ydelsen.
Du skal derfor oplyse os om dit kendskab og erfaring med produkttypen eller ydelsen. Hvis vi vurderer, at produkttypen eller ydelsen ikke er hensigtsmæssig for dig, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på det, inden du handler.

Ordreudførelse (”execution only”)
Du kan handle med følgende værdipapirer, uden at vi rådgiver om investering og uden vi tester om produktet eller ydelsen er hensigtsmæssig for dig:

 • aktier, der kan handles på OMX Den Nordiske Børs København, eller et tilsvarende reguleret marked i Danmark, i EU, i lande som EU har indgået aftale med på det finansielle område eller tilsvarende markeder i tredjelande.
 • statsgældsbeviser, statsobligationer, realkreditobligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument
 • andele i danske investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af EU´s direktiv 85/611/EØS (UCITS)

Hvis du afgiver en specifik instruks i disse værdipapirer, har vi pligt til at udføre ordren efter din instruks. Vi skal derfor ikke vurdere om produktet eller ydelsen er hensigtsmæssig for dig. Du kan afgive instruksen i vores afdelinger, via telefon, mail eller Netbank.

Accept af vores nye regler for handel med værdipapirer
Første gang du modtager investeringsrådgivning af os, vil du skulle underskrive en Basisaftale med os, hvor du accepterer de nye regler for investeringsrådgivning. Før denne aftale er underskrevet må vi ikke yde investeringsrådgivning. Med underskriften accepterer du også, at vi kan varsle ændringer via vores hjemmeside. Hvis du vil læse mere om denne basisaftale og de nye regler for investeringsrådgivning kan du læse mere på vores hjemmeside. www.dronspar.dk – Investering – Investorbeskyttelse.

Med de nye oplysninger, som du ifølge de nye regler skal give os, kan vi rådgive dig endnu bedre om dine investeringer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.