Kort om Mifid-regler

Fra 1. november 2007 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i et EU-direktiv, ”Markets in Financial Instruments Directive”, i daglig tale MiFID.

De nye regler:
Formålet med de nye regler er at beskytte dig som investor. Reglerne fastlægger dine og vores vigtigste rettigheder og pligter, når Dronninglund Sparekasse

 • rådgiver dig om investering
 • gennemfører eller formidler ordrer fra dig, uden at vi rådgiver dig om investering.

Dine rettigheder og forpligtelser afhænger af, om du er detailkunde eller professionel kunde. Det fremgår af brevet, som du har fået sammen med denne information.
Detailkunder har krav på flere informationer og er bedre beskyttet end professionelle kunder.
Hvis vi anbefaler dig konkrete finansielle instrumenter, f.eks. at købe aktier i Novo, kaldes det rådgivning. Det kræver, at vi gennemfører en test af, om produktet er egnet for dig.
Du vælger selv, om vi skal rådgive dig.

Hvis vi skal rådgive dig
Når vi skal rådgive dig om pleje af din portefølje og investering i værdipapirer og andre finansielle instrumenter, skal du bl.a. oplyse Dronninglund Sparekasse om

 • dit kendskab til og erfaringer på det investeringsområde, som er relevant for den specifikke type produkt eller tjenesteydelse
 • din finansielle situation
 • dit formål med at investere.

Disse oplysninger er nødvendige for, at vi kan anbefale dig de konkrete værdipapirer og/eller andre finansielle instrumenter, der er egnet for dig. Hvis du ikke oplyser Dronninglund Sparekasse om dette, må vi ikke rådgive dig om investeringer eller pleje af din portefølje.
Dronninglund Sparekasse anvender dine oplysninger, når vi rådgiver dig. Du er forpligtet til at oplyse Dronninglund Sparekasse om eventuelle ændringer i dine oplysninger.

Ud fra dine oplysninger skal vi teste om produktet eller ydelsen er egnet for dig (egnethedstest). Det betyder, at vi skal vurdere om

 • du har kendskab og viden nok til at kunne overskue de risici, der er ved handlen eller plejen af din portefølje
 • din økonomi kan bære de risici, der er ved handlen i forhold til formålet med investeringen
 • produktet eller ydelsen opfylder dit mål med investeringen.

For at afklare dette skal du svare på en række spørgsmål om din holdning til risikoen i forhold til afkastet af din investering.

Vi dokumenterer dine oplysninger og vores vurderinger i

 • beskrivelse af din økonomi, risikoprofil mv.
 • forslag til fordeling mellem forskellige typer værdipapirer mv.

Handel uden investeringsrådgivning
Er der ikke udført en egnethedstest må Dronninglund Sparekasse ikke rådgive om investering og pleje din portefølje. I disse tilfælde kan du handle efter følgende regler:

Hensigtsmæssighedstest
Hvis vi ikke skal rådgive dig og du er detailkunde, skal vi teste om den type produkt eller ydelse, du ønsker at handle, er hensigtsmæssig for dig. Dvs. om du kan overskue de risici, der er ved produkttypen eller ydelsen.
Du skal derfor oplyse os om dit kendskab og erfaring med produkttypen eller ydelsen. Hvis vi vurderer, at produkttypen eller ydelsen ikke er hensigtsmæssig for dig, er vi forpligtet til at gøre dig opmærksom på det, inden du handler.

Ordreudførelse (”execution only”)
Du kan handle med følgende værdipapirer, uden at vi rådgiver om investering og uden vi tester om
produktet eller ydelsen er hensigtsmæssig for dig:

 • aktier, der kan handles på OMX Den Nordiske Børs København, eller et tilsvarende reguleret marked i Danmark, i EU, i lande som EU har indgået aftale med på det finansielle område eller tilsvarende markeder i tredjelande.
 • statsgældsbeviser, statsobligationer, realkreditobligationer og andre gældsinstrumenter, der ikke omfatter et afledt instrument
 • andele i danske investeringsforeninger eller tilsvarende investeringsinstitutter omfattet af EU´s direktiv 85/611/EØS (UCITS)

Hvis du afgiver en specifik instruks i disse værdipapirer, har vi pligt til at udføre ordren efter din instruks. Vi skal derfor ikke vurdere om produktet eller ydelsen er hensigtsmæssig for dig. Du kan afgive instruksen i vores afdelinger, via telefon eller Netbank.

Accept af vores nye regler for handel med værdipapirer
Første gang du modtager investeringsrådgivning af os, vil du skulle underskrive en Basisaftale med os, hvor du accepterer de nye regler for investeringsrådgivning. Før denne aftale er underskrevet må vi ikke yde investeringsrådgivning. Med underskriften accepterer du også, at vi kan varsle ændringer via vores hjemmeside.
Hvis du vil læse mere om denne basisaftale og de nye regler for investeringsrådgivning kan du læse mere på vores hjemmeside.
www.dronspar.dk – Investering - Investorbeskyttelse

Med de nye oplysninger, som du ifølge de nye regler skal give os, kan vi rådgive dig endnu bedre om dine investeringer.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte din rådgiver.