Interessekonflikt

Håndtering af interessekonflikter

 

I henhold til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler § 16, har Dronninglund Sparekasse en skriftlig politik vedrørende interessekonflikter, som:

 1. identificerer, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades, og
 2. fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter.

 

Dronninglund Sparekasse har identificeret følgende forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades:

 • Hvor Dronninglund Sparekasse foretager egenhandler og på samme tid har oplysninger om en kundes potentielle fremtidige ordre i det samme værdipapir.
 • Hvor en medarbejder i Dronninglund Sparekasse personligt indgår i en transaktion om et værdipapir, i hvilket en af Dronninglund Sparekasses kunder har interesser.
 • Hvor Dronninglund Sparekasse modtager betalinger fra tredjemand, der kan resultere i en interessekonflikt mellem Dronninglund Sparekasse og Dronninglund Sparekasses kunder.
 • Hvor medarbejdere i Dronninglund Sparekasse har interne bonusordninger i tilknytning til ydelser, som vedrører værdipapirhandel.
 • Hvor Dronninglund Sparekasse har en interesse i investeringsanalyser, som vedrører værdipapirer der tilbydes Dronninglund Sparekasses kunder.

Dronninglund Sparekasse har til håndtering af identificerede interessekonflikter følgende retningslinjer og forretningsgange:

 • Fortrolig viden er kun tilgængelig for de personer, som har et legitimt behov herfor.
 • Medarbejdere, der yder investeringsrådgivning til Dronninglund Sparekasses kunder, følger forretningsgang om investorbeskyttelse.
 • Medarbejdere, der foretager handel med værdipapirer til Dronninglund Sparekasses egenbeholdning inddrages ikke i handel med kundernes værdipapirer.
 • Ingen ansatte i Dronninglund Sparekasse har individuelle eller kollektive bonusprogrammer, som er knyttet op på de ansattes salg af værdipapirer.
 • Dronninglund Sparekasse har ingen finansanalytikere.
 • Dronninglund Sparekasse er ikke børsnoteret og har ikke kunder, der er børsnoteret.
 • Dronninglund Sparekasse har ikke ansatte, hvor der er væsentlig risiko for interessekonflikter.

Revurdering af interessekonfliktpolitikken:

En gang årligt vurderer Dronninglund Sparekasse, om interessekonfliktpolitikken fungerer efter hensigten og afhjælper eventuelle mangler.

Interessekonfliktpolitikken er gældende fra den 1. november 2007.