Best execution rapport 2017

Dronninglund Sparekasse er registreret hos Værdipapircentralen som et VP opbevaringssted. Vi benytter en tredjepart i forbindelse med udførelse af værdipapirhandler på detailkunder.

I den forbindelse har Dronninglund Sparekasse valgt at indgå et samarbejde med Sparekassen Kronjylland, som vi benytter som handelssted i forbindelse med værdipapirhandler til vores detailkunder. Valget er faldet på Sparekassen Kronjylland, da det er vurderet at disse kan levere den bedste helhedsløsning til Dronninglund Sparekasse og vores detailkunder. Der er her tale om en løsning hvor handelsfaciliteter via SDC’s (Skandinavisk Data Central) systemer og netbank bliver tilgængelig for detailkunder i Dronninglund Sparekasse.

I Dronninglund Sparekasse tilbyder vi handel med obligationer, aktier og investeringsbeviser via kontakt til rådgiver eller via netbank. I begge systemer er der åbnet op for to typer af handelsfaciliteter, nemlig:

  • Markedsordre – Handelen ligges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen Kronjylland
  • Limitordre – Den limiterede handel ligges direkte ud på Københavns Fondsbørs via Sparekassen Kronjylland.

Alle handler for detailkunder køres igennem Sparekassen Kronjylland, som er vores nuværende samarbejdspartner på dette område. Samarbejdet revurderes løbende så vi har det bedst mulige investerings setup til vores detailkunder. Nuværende fordeling af værdipapirhandler på handelssted kan ses af den efterfølgende tabel: