Investorbeskyttelse

Fra 3. januar 2018 gælder nye regler for investeringsrådgivning og handel med værdipapirer. Reglerne tager udgangspunkt i det eksisterende EU-direktiv, Markets in Financial Instruments Directive og kaldes i daglig tale for MIFID II.

På de næste sider kan du finde oplysninger om de nye regler.