Aktiesparekonto

AKTIESPAREKONTO – invester med skattefordel

Aktiesparekontoen er en ny investeringsmulighed, som du kan benytte dig af fra begyndelsen af 2019.

Aktiesparekontoen består af en indlånskonto og et værdipapirdepot, og du kan i 2019 indsætte op til kr. 50.000,-. Regeringen har foreslået, at loftet hæves til kr. 100.000,- i 2020, kr. 150.000,- i 2021 og kr. 200.000,- i 2022. Dette er dog endnu ikke vedtaget.

Aktiesparekontoen og depotet hertil kører således i et skattemæsigt lukket kredsløb.

FORDELE ved en Aktiesparekonto

Mulighed for et bedre afkast end på en almindelig opsparingskonto. Ved at investere i aktier får du mulighed for et bedre afkast til en lavere skat. Der er ikke garanti for et bestemt afkast, og afkastet kan være negativt. Du kan risikere at miste dit indskud helt eller delvist.

Du kan købe og sælge aktier lige så ofte du vil (omkostningerne forbundet hermed fremgår af vores prisliste). Du kan også hæve og sætte ind på kontoen lige så ofte du vil inden for indskudsgrænsen.

Uanset aktiviteten på kontoen sørger vi for at skattemyndighederne får de korrekte oplysninger til din selvangivelse og for at skatten af afkastet betales rettidig.

Skatten af afkastet på aktier udgør kun 17% på en Aktiesparekonto. Normalt skal der betales 27% eller 42% af afkastet, afhængigt af afkastets størrelse. Beskatningen af afkastet  på en Aktiesparekonto beregnes efter lagerprincippet ved årets udgang, og hvis afkastet er positivt, trækkes skatten automatisk fra kontoen. Dette betyder, at du beskattes af afkast, uanset om du har realiseret det eller ej.

Har du tab på din Aktiesparekonto modregnes det i fremtidige afkast på Aktiespare-kontoen i senere år.

Ved årets afslutning måles den samlede værdi af konto og depot, og denne værdi afgør, hvor meget der kan indskydes på kontoen i det følgende kalenderår.

Du må derudover indbetale beløb til dækning af skattebetalingen i det år, skatten skal betales.

Som privatperson kan du oprette én Aktiesparekonto.Kontakt din rådgiver og få oprettet en Aktiesparekonto og et værdipapirdepot.

Omkostninger til depot + fondshandler kan ses i vores prisliste.