Indbetaling på Pension 2017

19 december, 2017 11:41

Har du en Aldersopsparings- eller en Ratepensions-konto?
Så er det NU, du skal udnytte muligheden for at indbetale, inden årets udgang.

Grænsen for indbetaling på Aldersopsparing er i år 29.600,- kr. og på Ratepension er den 53.500,- kr.
Sidste mulighed er via Netbank fredag d. 29.12.2017 kl. 19.30, når der skal overføres mellem egne konti.
Hvis der overføres fra andre pengeinstitutter til din Pensionskonto i Dronninglund Sparekasse, skal overførslen foretages som en straks-overførsel, og foretages senest fredag, d. 29.12.2017, kl. 12.00.
Hvis overførslen foretages senere kan vi ikke garantere at indbetalingen bliver registreret hos SKAT, som værende indbetalt i 2017.