Sundhedssikring erhverv

En sundhedssikring er en behandlingsforsikring, der giver dig mulighed for at blive behandlet så hurtigt som muligt.

Udgifter til undersøgelser, behandling og operation dækkes, samt udgifter til en ”second opinion”. Endvidere er der mulighed for hjælp til kiropraktor/ fysioterapeut, psykolog, diætist mm.

En sundhedssikring kan være med til at skabe den tryghed, at du hurtigere

  • kan vende tilbage til familien
  • kan være tilbage på jobbet
  • kan dyrke dine hobbies/ fritidsinteresser, osv.

Samtidig mindskes det psykiske pres, det er, at gå i uvished om behandlingstid og – resultat.

Du har mulighed for at tegne Sundhedssikringen, hvis du endnu ikke er fyldt 65 år, og du behøver ikke svare på helbredsspørgsmål

Forsikringen kan vare ved, helt indtil du bliver 65 år.