Mistet erhvervsevne erhverv

En forsikring ved mistet erhvervsevne giver dig årlige løbende ydelser, hvis du af helbredsmæssige årsager ikke er i stand til ved egen arbejdsindsats at tjene mere end ½ eller 1/3 af, hvad der er sædvanligt.

Du kan være med til at skabe den tryghed for dig og dine nærmeste,

  • at du/I bevarer en fornuftig indtægt,
  • stadig kan betale udgifterne på budgettet, og bevare et fornuftigt beløb til de daglige gøremål.

Kort sagt, du og din familie kan fortsætte en, stort set, økonomisk uændret livsførelse.
Du har i Dronninglund Sparekasse flere forskellige muligheder for økonomisk tryghed ved mistet erhvervsevne.

Du har mulighed for at tegne forsikringen, Invaliderente / Tab af Erhvervsevne, hvis du endnu ikke er fyldt 51/60 år, og har et tilfredsstillende helbred.

Forsikringen kan vare ved, helt indtil du bliver 67 år.

Forsikringen udbetaler ikke kun, hvis du varigt mister erhvervsevnen, men også, hvis helbredet midlertidigt gør dig ude af stand til at arbejde.