Livsforsikring erhverv

Livsforsikring til Erhvervsdrivende eller Nøglepersoner

En livsforsikring giver dig mulighed for at sørge for de mennesker, der er økonomisk afhængige af dig, eller du ønsker at skabe økonomisk tryghed for.
Det kan både dreje sig om din familie eller om din virksomheds fortsatte eksistens, herunder jo også dine ansatte. 

Eller, du kan sørge for, at din virksomhed har den økonomiske ballast til at ansætte og/ eller uddanne en ny medarbejder, hvis en af dine nøglemedarbejdere, skulle afgå ved døden.

Uanset, om du vil sikre din familie, eller det er din virksomheds tarv, du vil sikre, er der mulighed for dette, hvis du endnu ikke er fyldt 60 år, og har et tilfredsstillende helbred.

Forsikringen kan vare ved, helt indtil du bliver 67 år.