Kritisk Sygdom erhverv

En forsikring ved Kritisk Sygdom giver dig en skattefri engangssum, hvis du bliver ramt af en alvorlig livstruende diagnose.

Det betyder for dig,

  • at du med denne sum har mulighed for at søge yderligere behandling til din sygdom, både i Danmark og i udlandet,
  • at du kan ”købe” en ægtefælle eller samlever fri fra arbejde,
  • at du kan købe dig til ekstra hjælp i hjemmet,
  • at familien kan få opfyldt nogle af deres drømme etc.

Du har mulighed for at tegne forsikringen, Kritisk Sygdom, hvis du endnu ikke er fyldt 60 år, og har et tilfredsstillende helbred.

Forsikringen kan vare ved, helt indtil du bliver 67 år.

Der er, afhængig af diagnose, mulighed for at få udbetaling fra forsikringen mere end en gang.