Ratepension erhverv

Ratepension sikrer din egen handlefrihed

Med en ratepension får du en månedlig løbende udbetaling, der skal udbetales over en periode på mindst 10 år, og maksimalt 25 år.
Sidste rate skal være udbetalt senest 20 år efter opnået folkepensionsalder.
Har du flere ratepensioner kan du vælge forskellige udbetalingslængder, og dermed selv bestemme, hvornår din indtægt skal være højest.
Det giver økonomisk tryghed, når du lader dig pensionere.

Indbetalingerne på en ratepension er fradragsberettigede, også i topskatten, hvis din indtægt er til det. Tilsvarende skal du betale almindelig indkomstskat ved udbetaling, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
En af fordelene ved en ratepension kan være forskellen mellem den skat, du sparer i indbetalingsperioden, og den skat, du skal betale, når pensionen udbetales.

Du kan oprette en ratepension helt frem til 10 år efter din folkepensionsalder.

På ratepensionen kan du i 2017 indbetale op til 53.500 kr. efter arbejdsmarkedsbidrag.
Beløbet gælder samlet for både private og arbejdsgiveradministrerede indbetalinger.
Ønsker du at indbetale mere end 53.500 kr. årligt, kan du supplere med en livrente, hvor du er sikret fuldt fradrag for alle indbetalinger.

Udbetalingerne kan påvirke dine evt. sociale ydelser.

Afkastet på din ratepension bliver kun beskattet med 15,3 % årligt.