Ophørspension

Hvis du er selvstændig erhvervsdrivende - og sælger din virksomhed - kan du investere
avancen fra salget i en Ophørspension. Dermed kan du opnå gunstige fradragsvilkår.

Hvad kan du sætte ind på en Ophørspension?
Hvis du sælger din virksomhed, kan du sætte den skattepligtige avance fra salget ind på
en Ophørspension - i 2019 kan du indsætte op til 2.803.900,- kr., herunder:

  • ejendomsavance
  • genvundne afskrivninger på ejendomme
  • avance på goodwill
  • avance på hovedaktionæraktier

Hovedregler for at kunne tegne ophørspension:
Virksomheden skal afvikles helt eller delvist, og der skal opnås en skattepligtig fortjeneste ved afvikling.
Tidligste tegningsalder er 55 år.

  • Du skal have drevet selvstændig virksomhed i min. 10 år
  • Reglerne gælder også for hovedaktionær og hovedanpartshavere.
  • Hele fortjenesten kan indbetales, helt op til 2.803.900,- (2019).
  • Den samlede indbetalingsperiode må ikke strække sig længere end over 10 år (kun relevant ved delsalg).
  • Reglen om at udbetaling af en ratepension tidligst kan starte 5 år efter oprettelsen gælder fortsat ved denne type pension.
  • Ratepensionen kan også tegnes efter det 60. år, og der er ingen øvre grænse for, hvornår udbetalingerne fra pensionsordningen skal starte.

Det er konsulenter i driftsøkonomi, advokater og revisorer, der kan godkende, om fortjenesten kan placeres på en ophørspension. Den pågældende rådgiver underskriver en erklæring, der dokumenterer indbetalingens størrelse, og at den skattemæssige avance opfylder reglerne for, hvad du kan placere på ophørspensionen.