Livrenter – selvstændige

En Livrente er en opsparingsform, der sikrer dig en månedlig løbende udbetaling, lige så længe du lever, og udbetalingen kan begynde allerede 3 år før, du når folkepensions-alderen.

Hvis du allerede har en livrente, kan den starte mindst 5 år før folkepensions-alderen.

 

Det vil sige, at du ikke risikerer at ”løbe tør for penge”, men har en indtægt, selv i en høj alder.  

Du kan vælge, at livrenten ikke kun skal sikre dig selv en indtægt, ved at tilkoble en garanti til livrenten. Det betyder, at der altid vil ske udbetaling fra din livrente, uanset om du er i live eller ej. Garantien vil typisk blive udbetalt til dine ”Nærmeste Pårørende”.

Du kan både vælge at indbetale løbende, eller indbetale med engangsindskud.
Lønmodtagere, der indbetaler privat, kan fradrage op til 50.400,- kr. (2018) i indbetalingsåret. Indbetaler de over denne sats, skal fradraget som udgangspunkt fradrages over 10 år.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du mulighed for at indbetale op til 30 % af årets resultat, før de finansielle poster.
Det betyder for dig, at du i de ”gode år” har mulighed for at lave et stort indskud, hvorimod du, i de ”mindre gode år”, tilsvarende kan indbetale mindre. Det giver dig den fleksibilitet, at du ikke er bundet op på en fast indbetaling, men stadig kan spare op, når der er plads til det i regnskabet.
Indbetaling på livrenten bør altid aftales i samarbejde med din revisor for at sikre, at maksimum ikke overskrides.

Livrenten er fuldt fradragsberettiget, også i topskatten, og skal blot kunne indeholdes i din personlige indkomst. Tilsvarende skal du betale almindelig indkomstskat ved udbetaling, dog skal der ikke betales arbejdsmarkedsbidrag.
En af fordelene ved en livrenten kan være forskellen mellem den skat, du sparer i indbetalingsperioden, og den skat, du skal betale, når pensionen udbetales.

En livrente kan være med til at skabe den tryghed, at du/I har en indtægt, uanset hvor gammel du bliver. 

Udbetalingerne kan påvirke dine evt. sociale ydelser. 

Afkastet på din livrente bliver kun beskattet med 15,3 % årligt.