Kapitalpension erhverv

Som en konsekvens af skattereformen i 2012, er der fra 1. januar 2013 ikke længere skattefradrag for indbetaling på din kapitalpension. I stedet for kan du oprette en ny pensionsordning – Aldersopsparing. Læs mere om Aldersopsparing under ”Pension”…

Konvertering til aldersopsparing
Din kapitalpension kan ændres til en Aldersopsparing. Det betyder, at du betaler afgiften til staten nu. Det resterende beløb overføres til en Aldersopsparing, hvor der ikke skal betales afgift, når den til sin tid udbetales. Afgiften er på 40 %.

Når kapitalpensionen kommer til udbetaling
Kapitalpensionen kan for de fleste udbetales fra 5 år før folkepensionsalderen. Men du kan også vente helt op til 17 år efter denne dato, før pengene skal udbetales.

Udbetalingen påvirker ikke dine evt. sociale ydelser. 

Afkastet på din kapitalpension bliver kun beskattet med 15,3 % årligt.

Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet
Penge- og pensionspanelet har udarbejdet en pjece med anbefalinger omkring konvertering af kapitalpensioner, du kan læse pjecen her under:

Penge- og pensionspanelet - Pjece om kapitalpension i banker